ஆசிரியகள் கையடக்கக் கணினி பெறுதல் - உறுதிமொழி சான்று - Asiriyar.Net

Thursday, June 13, 2024

ஆசிரியகள் கையடக்கக் கணினி பெறுதல் - உறுதிமொழி சான்று

 

இன்று (14.06.2024) நடைபெறும் பள்ளிக்கல்வித் துறையின் ஐம்பெரும் விழாவில் கையடக்கக்கணினியை கையடக்கக்கணினி பெறுதல் சார்ந்து _____________ என்ற வரிசையெண்ணைக் கொண்ட இந்த எனது பள்ளியின் சார்பாக __________ எனும் பெயர் கொண்ட இடைநிலை ஆசிரியராகிய நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றும் இதனை எனது எனும் பள்ளியில் பொறுப்புடன் ஒப்படைப்பேன் என்றும் உறுதி கூறுகிறேன்.

ஆசிரியரின் கையொப்பம்
Click Here to Download - Teachers Declaration Form - Pdf
Post Top Ad