6வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படையில் ஊதியம் பெறுபவர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு ! - Asiriyar.Net

Thursday, June 13, 2024

6வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படையில் ஊதியம் பெறுபவர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு !

 
6வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படையில் ஊதியம் பெறுபவர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு அளித்து அரசாணை வெளியீடு!

ALLOWANCES - Rate of Dearness Allowance applicable with effect from 01-01-2024 in respect of employees continuing to draw their pay in the Pre 2016 pay scale / Grade Pay - Orders - Issued.Click Here to Download - DA-6th Pay Commission - with effect from 01-01-2024 - PdfPost Top Ad