2024-2025ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பள்ளி நாட்காட்டி வெளியீடு - School Academic & Training Calendar - Asiriyar.Net

Saturday, June 8, 2024

2024-2025ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பள்ளி நாட்காட்டி வெளியீடு - School Academic & Training Calendar

 
பெரும்பாலான சனிக்கிழமைகள் வேலை நாட்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.ஒரு கல்வியாண்டிற்கான மொத்த வேலை நாட்கள் 210லிருந்து 220ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது!!!* Model Time table  available for Classes 1-12 


2024-2025ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பள்ளி நாட்காட்டி வெளியீடு!


Post Top Ad