டிசம்பர் - 2023 துறைத் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாடு அரசு அலுவலக நடைமுறை தேர்வு (DOM/TOM) முறையில் மாற்றம்!!! - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, October 2, 2023

டிசம்பர் - 2023 துறைத் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாடு அரசு அலுவலக நடைமுறை தேர்வு (DOM/TOM) முறையில் மாற்றம்!!!

 

டிசம்பர் - 2023 துறைத் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாடு அரசு அலுவலக நடைமுறை தேர்வு  (DOM/TOM) முறையில் மாற்றம் - கொள்குறி வகை வினாக்கள் முற்றிலும் நீக்கப்பட்டு 100% descriptive வகை வினாக்கள் மட்டுமே இடம்பெறும் என அறிவிப்பு.
Post Top Ad