"எண்ணும் எழுத்தும்" பள்ளிகளில் கொண்டாட்டம் - நிதி ஒதுக்கீடு - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Tuesday, March 14, 2023

"எண்ணும் எழுத்தும்" பள்ளிகளில் கொண்டாட்டம் - நிதி ஒதுக்கீடு - SPD Proceedings

 
எண்ணும் எழுத்தும் கற்றலைக் கொண்டாடுவோம் - மாவட்டங்களில் பரப்புரை நிகழ்த்துதல் மற்றும் பள்ளிகளில் நிகழ்ச்சி நடத்துதல் - மாவட்டங்களுக்கு நிதி விடுவித்தல் – தொடர்பாக மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 


Click Here to Download - Ennum Ezhuthum Celebration - SPD Proceedings - Pdf


Post Top Ad