தேர்வு நிலை / சிறப்பு நிலை வழங்க சிறப்பு முகாம் நடத்துதல் - CEO Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Friday, January 6, 2023

தேர்வு நிலை / சிறப்பு நிலை வழங்க சிறப்பு முகாம் நடத்துதல் - CEO Proceedings

 

பணிப்பதிவேடு பாதுகாப்பு மற்றும் வீண் கடிதப் போக்குவரத்துகளை தவிர்ப்பதற்காக தேர்வு நிலை / சிறப்பு நிலை வழங்க சிறப்பு முகாம் நடத்துதல் - தஞ்சாவூர் மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!
Post Top Ad