ஜாக்டோ - ஜியோ மாநில மாநாடு - தொடக்கக் கல்வித் துறை கோரிக்கைத் தீர்மானங்கள் - Asiriyar.Net

Saturday, September 10, 2022

ஜாக்டோ - ஜியோ மாநில மாநாடு - தொடக்கக் கல்வித் துறை கோரிக்கைத் தீர்மானங்கள்

 
ஜாக்டோ ஜியோ வாழ்வாதார நம்பிக்கை மாநாடு - தொடக்கக் கல்வித் துறை சார்பில் மாண்புமிகு. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களிடம் வழங்கப்பட்ட கோரிக்கைத் தீர்மானங்கள் (JACTTO-GEO Livelihood Trust Conference - On behalf of Department of Elementary Education Demand Resolutions presented to the Hon.Chief Minister of Tamil NaduClick Here to Download - JACTTO GEO - Resolutions - Elementary Education - Letter To Chief Minister - Pdf


Post Top Ad