துவக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு 3 நாட்கள் பயிற்சி - SCERT Director Proceedings - Asiriyar.Net

Thursday, September 15, 2022

துவக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு 3 நாட்கள் பயிற்சி - SCERT Director Proceedings

 

துவக்கப்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு இரண்டாம் பருவத்திற்கான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி அக்டோபர் 6 முதல் 8 ஆம் தேதி வரை வழங்குதல் சார்ந்து SCERT இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.Post Top Ad