புதிய பாரதம் எழுத்தறிவு திட்டம் - தன்னார்வல ஆசிரியர்கள் விவரம் உத்தரவு - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, September 26, 2022

புதிய பாரதம் எழுத்தறிவு திட்டம் - தன்னார்வல ஆசிரியர்கள் விவரம் உத்தரவு - Director Proceedings

 
புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்டம் 2022-27 " செயல்படுத்துதல் - கற்போர் மற்றும் தன்னார்வல ஆசிரியர்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் கற்போர் மையம் அமைத்தல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் - சார்ந்து பள்ளிசாரா மற்றும் வயதுவந்தோர் கல்வி இயக்கக இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.


Click Here to Download - Volunteer Teachers List - Director Proceedings - Pdf


Post Top Ad