விடுமுறை காலங்களில் மாற்றுத் திறனாளிகளின் ஊர்திப் படியில் பிடித்தம் கூடாது - Govt Letter - Asiriyar.Net

Saturday, June 8, 2024

விடுமுறை காலங்களில் மாற்றுத் திறனாளிகளின் ஊர்திப் படியில் பிடித்தம் கூடாது - Govt Letter

 

காலாண்டுத் தேர்வு விடுமுறை, அரையாண்டுத் தேர்வு விடுமுறை மற்றும் மே மாத விடுமுறை காலங்களுக்கு மாற்றுத் திறனாளிகளின் ஊர்திப் படியில் பிடித்தம் செய்யக் கூடாது என அரசுக் கடிதம்

Post Top Ad