ஒரு அரசுத் துறையில் இருந்து வேறு ஒரு அரசுத் துறைக்கு மாறுவதற்கு வழிவகை உள்ளதா ? - தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் RTI தகவல். - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Wednesday, December 30, 2020

ஒரு அரசுத் துறையில் இருந்து வேறு ஒரு அரசுத் துறைக்கு மாறுவதற்கு வழிவகை உள்ளதா ? - தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் RTI தகவல்.

 

வினா எண் -2 ( ம ) 3 , ற்கான பதில் : 


மாறுதல் கோரும் தனியரின் பணியானது வரன்முறை செய்யப்பட்ட பின்னர் தான் ஒருவழி துறை / அலகு மாறுதல் கோர முடியும் மற்றும் ஒரு அரசு அலகு துறையிலிருந்து வேறு ஒரு அரசு அலகு ! துறைக்கு மாறுவதற்கு அவ்விரு துறைத்தலைவர்களின் ஒப்புதல் மூலம் பெறப்பட்ட கருத்துருக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் இசைவு வழங்கப்படுகிறது.

Recommend For You

Post Top Ad