அரசுப்பள்ளிகளில் கழிவறை அமைக்க தேவையான விவரங்களை கோருதல் - DSE Proceedings - All District School List - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Tuesday, December 15, 2020

அரசுப்பள்ளிகளில் கழிவறை அமைக்க தேவையான விவரங்களை கோருதல் - DSE Proceedings - All District School List

 


அரசு உயர் நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்த கழிவறை அமைக்க தேவையான விவரங்களை கோருதல் சார்ந்து- பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள் - All District School List 

Click Here To Download - Toilet Details - DSE Proceedings - All District School List - Pdf

Recommend For You

Post Top Ad