பள்ளிக் கல்வி - நிர்வாக சீர்திருத்தக் குழு பரிந்துரைகள்- JD, CEO, DEO, PA, Superintendent - உள்ளிட்ட அதிகாரிகளின் பணிகளை வரையறுத்து உத்தரவு = செயல்முறைகள்!!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, December 31, 2020

பள்ளிக் கல்வி - நிர்வாக சீர்திருத்தக் குழு பரிந்துரைகள்- JD, CEO, DEO, PA, Superintendent - உள்ளிட்ட அதிகாரிகளின் பணிகளை வரையறுத்து உத்தரவு = செயல்முறைகள்!!!

 


பள்ளிக் கல்வி- நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் - நிர்வாக சீர்திருத்தக் குழுவின் பரிந்துரைகள்- நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!Click Here To Download - DSE - Administrative Reforms - Director Proceedings - Pdf

Recommend For You

Post Top Ad