1 முதல் 5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு Ennum Ezhuthum Students Report Card வழங்க உத்தரவு - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Wednesday, January 10, 2024

1 முதல் 5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு Ennum Ezhuthum Students Report Card வழங்க உத்தரவு - SPD Proceedings

 
1 முதல் 5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு STUDENTS REPORT CARD வழங்க நிதி விடுவித்தல் - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்


Student Report Card has been planned to design based on the performance of the children in line with the Ennum Ezhuthum Indicators and overall development of the child including skills, attitude, etc. for all the students of classes 1 to 5 of Government schools of the State.


In this context, Student Report Card was designed using principles of design thinking such that even non-literate parents can easily understand their child's progress. In specific, this progress card will capture learning progress of the children and these details will be linked with state EMIS to generate across the year progress cards.


Click Here to Download - Student Report Card - Fund Release For Printing - SPD Proceedings - Pdf

Post Top Ad