பள்ளிப் பார்வையின் போது BEO's BRTE's மாதிரி வகுப்புகள் எடுக்கலாமா? - RTI Letter - Asiriyar.Net

Monday, January 15, 2024

பள்ளிப் பார்வையின் போது BEO's BRTE's மாதிரி வகுப்புகள் எடுக்கலாமா? - RTI Letter

 

 பள்ளிப் பார்வையின் போது வட்டாரக்கல்வி அலுவலர்கள் (BEO’S) , ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் (BRTE’S) தேவைப்படின் மாதிரி வகுப்புகள் எடுக்கலாம் - ஆர்.டி.ஐ பதில் கடிதம் வெளியீடு.
Post Top Ad