மருத்துவ விடுப்பிற்கு குறைக்கப்பட்ட ஈட்டிய விடுப்பு - மீண்டும் ஈட்டிய விடுப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாமா - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Tuesday, January 23, 2024

மருத்துவ விடுப்பிற்கு குறைக்கப்பட்ட ஈட்டிய விடுப்பு - மீண்டும் ஈட்டிய விடுப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாமா - Director Proceedings

 

மருத்துவ விடுப்பிற்கு குறைக்கப்பட்ட ஈட்டிய விடுப்பை மீண்டும் ஈட்டிய விடுப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாமா - கன்னியாகுமரி முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின்  விளக்கம்!


Post Top Ad