கூடுதல் ஓய்வூதியம் எந்த வயது முதல் வழங்கப்படுகிறது? - RTI Letter - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Sunday, January 21, 2024

கூடுதல் ஓய்வூதியம் எந்த வயது முதல் வழங்கப்படுகிறது? - RTI Letter

 

கூடுதல் ஓய்வூதியம் 80 - வயது முடிவடையும் மாதத்தை கணக்கிட்டு முடிவடையும் மாதத்தில் இருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது . மேலும் பார்வை ( 2 ) -ன் நீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி அரசு உரிய ஆணை வழங்கும் நேர்வில் உடனடியாக 79 - வயது முடிந்து 80 - வயது தொடங்கும் மாதத்தில் இருந்தே வழங்கப்படும் என்ற விவரம் தங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது
Post Top Ad