" எங்கள் பள்ளி , மிளிரும் பள்ளி " - 08.01.2024 முதல் 10.01.2024 வரை "சிறப்பு பள்ளி தூய்மை பணி" - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, January 4, 2024

" எங்கள் பள்ளி , மிளிரும் பள்ளி " - 08.01.2024 முதல் 10.01.2024 வரை "சிறப்பு பள்ளி தூய்மை பணி" - Director Proceedings

 
பள்ளிக் கல்வி - " எங்கள் பள்ளி , மிளிரும் பள்ளி " - சிறப்பு பள்ளி தூய்மை பணி செயல்பாடுகள் மற்றும் தொடர் நடவடிக்கைகள் 08.01.2024 முதல் 10.01.2024 வரை செயல்படுத்துதல் அறிவுரைகள் வழங்குதல் - சார்பு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 


Click Here to Download - Mass Cleaning- Instructions - Director Proceedings - PdfPost Top Ad