//மிகவும் முக்கியம்// - Internet Connection - Primary & Middle HM's , EMIS வலைதளத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, January 11, 2024

//மிகவும் முக்கியம்// - Internet Connection - Primary & Middle HM's , EMIS வலைதளத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள்

 

தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளி*  தலைமை ஆசிரியர்கள் EMIS வலைதளத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் 


1️⃣ *நடுநிலைப் பள்ளிகள்*

 

🔹• School Login -->  school --> Infrastructure --> Tech -->  Fill the Details


 *1) Device Details* 

தங்கள் பள்ளியில் உள்ள சாதனங்கள் விபரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும்


 *2) Internet Connectivity Details* 

100Mbps வேகத்திற்கு மேல் உள்ள இணைய இணைப்பு வசதி பெற்ற தகவல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் 


 *3) Smart Board Details* 

தங்கள் பள்ளியில் Smart Board இருப்பின் தகவல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் 


🔹School Login -->  school --> Infrastructure --> Hi-Tech Lab Site Preparation


நடுநிலைப் பள்ளியில் Hi Tech Lab வசதி ஏற்படுத்த உள்ளதால் Emis வலைதளத்தில் Hi-Tech Lab Site Preparation சார்ந்த தகவல்களை புகைப்படத்துடன் பதிவு செய்ய வேண்டும் 1️⃣ *தொடக்கப் பள்ளிகள்*

 

🔹• School Login -->  school --> Infrastructure --> Tech -->  Fill the Details


 *1) Device Details* 

தங்கள் பள்ளியில் உள்ள சாதனங்கள் விபரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும்


 *2) Internet Connectivity Details* 

100Mbps வேகத்திற்கு மேல் உள்ள இணைய இணைப்பு வசதி பெற்ற தகவல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் 


 *3) Smart Board Details* 

தங்கள் பள்ளியில் Smart Board இருப்பின் தகவல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் 


🔹School Login -->  school --> Infrastructure --> Hi-Tech Lab Site Preparation


தொடக்கப் பள்ளியில் Smart Class Room வசதி ஏற்படுத்த உள்ளதால் Emis வலைதளத்தில் Smart Class Room Preparation சார்ந்த தகவல்களை புகைப்படத்துடன் பதிவு செய்ய வேண்டும்

Post Top Ad