ஒரே அலுவலகத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு மாறுதல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - CoSE Proceedings - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Sunday, September 25, 2022

ஒரே அலுவலகத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு மாறுதல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - CoSE Proceedings

 

3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு மாறுதல் வழங்குதல் சார்ந்து - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் -  பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


Click Here to Download - CoSE - Over 3Years Transfer - Proceedings - PdfPost Top Ad