ஐந்தாண்டு பணி சான்றிதழ் (5 Years Service Certificate) - Asiriyar.Net

Monday, May 1, 2023

ஐந்தாண்டு பணி சான்றிதழ் (5 Years Service Certificate)

 

பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பிப்போர் Transfer Order / Joining Order இல்லாத நிலையில் EMIS Websiteல் பதிவேற்றம் செய்ய ஐந்தாண்டு பணி சான்றிதழ் (Service Certificate)
Click Here to Download - 5 Years Service Certificate - Pdf


Post Top Ad