வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர்கள்(பொ) ; குறுவள மைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ; ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் - திட்ட இயக்குநரின் அறிவுரைகள்!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Monday, December 2, 2019

வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர்கள்(பொ) ; குறுவள மைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ; ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் - திட்ட இயக்குநரின் அறிவுரைகள்!!


Recommend For You

Post Top Ad