கண்காணிப்பில் ஆசிரியர்கள் சொல்லித்தருவதை முன்கூட்டியே பதிவிட வேண்டும்!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Sunday, December 22, 2019

கண்காணிப்பில் ஆசிரியர்கள் சொல்லித்தருவதை முன்கூட்டியே பதிவிட வேண்டும்!!கண்காணிப்பில் ஆசிரியர்கள் சொல்லித்தருவதை முன்கூட்டியே பதிவிட வேண்டும்!! கற்பிக்கும் திறன் கல்வித்துறை மதிப்பீடு செய்யுமாம்!!Recommend For You

Post Top Ad