இந்தியாவில் முதல் Augmented Reality Show - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Friday, December 27, 2019

இந்தியாவில் முதல் Augmented Reality Show

சென்னை:இந்தியாவில் முதல் Augmented Reality Show

விலங்குகள் நம் அருகில் இருப்பது போலும், அது நம்மை தொடுவது போல தெரியும் வகையில் 3D மூலம் காட்டப்படுகிறது

இந்தியாவில் முதன்முறையாக கிண்டியில் உள்ள சிறுவர் பூங்காவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Recommend For You

Post Top Ad