பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க பள்ளிகளில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்! - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Wednesday, January 2, 2019

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க பள்ளிகளில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்!

Recommend For You

Post Top Ad