ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களை மாற்றுப்பணி ஆணை - Proceedings - Asiriyar.Net

Saturday, November 12, 2022

ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களை மாற்றுப்பணி ஆணை - Proceedings

 

தமிழ்நாடு அமைச்சுப்பணி - மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களை மாற்றுப்பணி மூலம் பணிபுரிய ஆணை வழங்குதல் - பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்


Post Top Ad