ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளையும் ஒரே நாளில் ஆய்வு - அதிகாரிகளின் பட்டியல் - தஞ்சாவூர் CEO Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, November 18, 2022

ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளையும் ஒரே நாளில் ஆய்வு - அதிகாரிகளின் பட்டியல் - தஞ்சாவூர் CEO Proceedings

 தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அம்மாபேட்டை ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளையும் இன்று ஒரே நாளில் ஆய்வுசெய்யும் அதிகாரிகளின் பட்டியல்


Click Here to Download - Team Visit Allotment - CEO Proceedings - Pdf


Post Top Ad