அமைச்சுப் பணியாளர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ள துறை அனுமதி - Instructions - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Saturday, November 26, 2022

அமைச்சுப் பணியாளர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ள துறை அனுமதி - Instructions - Director Proceedings

 

அமைச்சுப் பணியாளர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ள துறை அனுமதி மற்றும் தடையின்மைச் சான்று கோருதல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் அறிவுரைகள்!


பணியமைப்பு - தமிழ்நாடு அமைச்சுப்பணி - அரசுப் பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் / தேர்வு வாரியம் போன்றவற்றால் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளுதல் தேர்வுகளில் விண்ணப்பிக்க துறை அனுமதி மற்றும் தடையின்மைச் சான்று கோருதல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் -  தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் அறிவுரைகள்!


Post Top Ad