பணிவரன்முறை / தேர்வுநிலை / சிறப்பு நிலை கருத்துருக்கள் - ஆசிரியர்கள் இணைக்கப்பட வேண்டியவை - 3 DEO Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, November 28, 2022

பணிவரன்முறை / தேர்வுநிலை / சிறப்பு நிலை கருத்துருக்கள் - ஆசிரியர்கள் இணைக்கப்பட வேண்டியவை - 3 DEO Proceedings

 

பணிவரன்முறை / தேர்வுநிலை / சிறப்பு நிலை கருத்துருக்கள் அனுப்பும் பொழுது ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களுடன் இணைக்கப்பட வேண்டியவை - மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின் (தொடக்கக்கல்வி) செயல்முறைகள் (Regularisation / Selection Grade / Special Grade - Attachments to be enclosed with applications of Teachers while sending - Proceedings of District Education Officer (Elementary Education))


Click Here to Download - Tiruvallur  DEO Proceedings


Click Here to Download - karur  DEO Proceedings


Click Here to Download - T.V. Malai  DEO Proceedings
Post Top Ad