கட்டணமில்லா ஊடகவியல் (Journalism) சான்றிதழ் படிப்பு - Asiriyar.Net

Saturday, November 26, 2022

கட்டணமில்லா ஊடகவியல் (Journalism) சான்றிதழ் படிப்பு

 

தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் -  லயோலா கல்லூரி இணைந்து வழங்கும் கட்டணமில்லா ஊடகவியல் (Journalism) சான்றிதழ் படிப்பு!Post Top Ad