கலைத் திருவிழா போட்டிகள் 2022 - 2023 - பள்ளி, வட்டாரம் மற்றும் மாவட்டம் அளவில் நடுவர்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - Asiriyar.Net

Sunday, November 27, 2022

கலைத் திருவிழா போட்டிகள் 2022 - 2023 - பள்ளி, வட்டாரம் மற்றும் மாவட்டம் அளவில் நடுவர்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

 

கலைத் திருவிழா போட்டிகள் 2022 - 2023  - பள்ளி, வட்டாரம் மற்றும் மாவட்டம் அளவில் நடுவர்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் & மதிப்பீட்டு படிவம்Click Here to Download - Kalai Thiruvizha - Judge Guide - Pdf


Post Top Ad