மாவட்ட அளவிலான குழு பள்ளியை பார்வையிடும் போது தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் - CEO Proceeding - Asiriyar.Net

Monday, November 14, 2022

மாவட்ட அளவிலான குழு பள்ளியை பார்வையிடும் போது தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் - CEO Proceeding

 

மாவட்ட அளவிலான குழு பள்ளியை பார்வையிடும் போது தலைமையாசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்து கிருஷ்ணகிரி முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!
Post Top Ad