கலைத் திருவிழா (பேச்சு, கட்டுரை, ஓவிய போட்டி ) - திருத்தியமைக்கப்பட்ட புதிய சுற்றறிக்கை வெளியீடு - Asiriyar.Net

Sunday, November 27, 2022

கலைத் திருவிழா (பேச்சு, கட்டுரை, ஓவிய போட்டி ) - திருத்தியமைக்கப்பட்ட புதிய சுற்றறிக்கை வெளியீடு

 

கலைத் திருவிழா திருத்தியமைக்கப்பட்ட சுற்றறிக்கை (பேச்சுப்போட்டி, கட்டுரைப்போட்டி, ஓவிய போட்டி ) போன்ற போட்டிகள் தலைப்புகளுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது


Click Here to Download - Kalai Thiruvizha Guidelines_2022 Final_21.11.2022 - Pdf


Post Top Ad