பட்டதாரி ஆசிரியர் கலந்தாய்வு (26.05.2023) ஒத்திவைப்பு - CoSE Proceedings - Asiriyar.Net

Tuesday, May 23, 2023

பட்டதாரி ஆசிரியர் கலந்தாய்வு (26.05.2023) ஒத்திவைப்பு - CoSE Proceedings

 


கனவு ஆசிரியர்களுக்கான Level - II தேர்வு 26.05.23 அன்று நடைபெற இருப்பதால் 

26.05.23 அன்று நடைபெற வேண்டிய மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கலந்தாய்வு 27.05.23 

அன்று நடைபெறும்
Post Top Ad