2023-2024ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான உத்தேச வேலை நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், பயிற்சி நாட்கள் விவரம் - ஒரே பக்கத்தில் (DEE - Details of proposed working days, holidays and training days for academic year 2023-2024 - on one page) - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Wednesday, May 24, 2023

2023-2024ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான உத்தேச வேலை நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், பயிற்சி நாட்கள் விவரம் - ஒரே பக்கத்தில் (DEE - Details of proposed working days, holidays and training days for academic year 2023-2024 - on one page)

 

2023-2024ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான உத்தேச வேலை நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள் (Leave List) மற்றும் பயிற்சி நாட்கள் விவரம் - ஒரே பக்கத்தில் (DEE - Details of proposed working days, holidays and training days for academic year 2023-2024 - on one page)Click Here to Download - DEE - Working Days, Holidays and Training Days for Academic Year 2023-2024 - PdfPost Top Ad