கற்போம் எழுதுவோம் திட்டம் - School Form & All Forms - Pdf (For All Primary & Middle Schools) - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Sunday, November 1, 2020

கற்போம் எழுதுவோம் திட்டம் - School Form & All Forms - Pdf (For All Primary & Middle Schools)

 


கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம்  SCHOOL LEVEL FORMAT -PDF FOR ALL PRIMARY & MIDDLE SCHOOLS


 ✏️Form 1- படிக்காதவர்கள் பெயர் பட்டியல்


 ✏️Form 2 கல்வி தன்னார்வலர்களின் விவரங்கள்


 ✏️Form 3 கிராமம் வார்டு பற்றிய தகவல் தொகுப்பு


 ✏️Form 4  மாதவாரியான வருகை, முன்னேற்ற நிலை மற்றும் அடைவு நிலை படிவம்Click Here To Download - கற்போம் கற்பிப்போம் - School Form - Pdf

Recommend For You

Post Top Ad