போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினால் விரும்பிய இடத்துக்கு பணியிட மாற்றம் வழங்கப்படும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Monday, January 28, 2019

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினால் விரும்பிய இடத்துக்கு பணியிட மாற்றம் வழங்கப்படும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை
Recommend For You

Post Top Ad