மாணவர்களின் 'உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வு' TNSED செயலி மூலம் பதிவு செய்தல்! - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Wednesday, June 21, 2023

மாணவர்களின் 'உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வு' TNSED செயலி மூலம் பதிவு செய்தல்!

 

மாணவர்களின் 'உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வு' TNSED செயலி மூலம் பதிவு செய்தல்!

1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான வகுப்பு ஆசிரியர்களிடம் பயன்பாட்டில் உள்ள TNSED செயலியில் இருக்கும் ' உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வு ' தொகுதி வாயிலாக இது செயல்படுத்தப்படுகிறது. 


ஒவ்வொரு கல்வியாண்டுக்கும் ஒருமுறை இப்பரிசோதனை நடத்தப்படுகிறது.


Post Top Ad