வாசிப்பு இயக்கம் - Pilot Study பயிற்சி - ஒன்றிய வாரியாக ஆசிரியர் பெயர் பட்டியல் - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Wednesday, June 28, 2023

வாசிப்பு இயக்கம் - Pilot Study பயிற்சி - ஒன்றிய வாரியாக ஆசிரியர் பெயர் பட்டியல் - SPD Proceedings

 
வாசிப்பு இயக்கம்-PIlot study - மண்டல அளவிலான பயிற்சி -ஒன்றிய வாரியாக ஆசிரியர் பெயர் பட்டியல்


Click Here to Download - Pilot Study  - Teachers List - Pdf


Post Top Ad