மாணவர்களுக்கு Bonafide Certificate வழங்குதல் - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, June 30, 2023

மாணவர்களுக்கு Bonafide Certificate வழங்குதல் - SPD Proceedings

 

மருத்துவப் படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்களுக்கு Bonafide Certificate வழங்குதல் தொடர்பாக மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் கடிதம்!Post Top Ad