1,2 & 3 வகுப்பு "எண்ணும் எழுத்தும்" - மாணவர்களுக்கு FA(B) மேற்கொள்லாம் - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Friday, June 30, 2023

1,2 & 3 வகுப்பு "எண்ணும் எழுத்தும்" - மாணவர்களுக்கு FA(B) மேற்கொள்லாம்

 
FA(B) வகுப்பு 1-3 MODULE 2 ENABLED*


📲 *TNSED SCHOOLS செயலியில் *ஜூன்-30 முதல் ஜூலை-6 வரை*


 🔰 (1,2 & 3) மாணவர்களுக்கு *வளரறி மதிப்பீடு (ஆ)* மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறை


📌 *குறிப்பு:*

அலகு 1 & அலகு 2 மீள்பார்வை என்பதால் இரண்டையும் சேர்த்து ஒன்றாகவே *(Module -2 எனும் பெயரில்) வளரறி மதிப்பீடு (ஆ)* வினாக்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளன.


Post Top Ad