மாணவர்களின் வருகை பதிவு மற்றும் அடைவுத்திறன் பதிவேற்றம் செய்தமை - பள்ளிக்கு ரூ 20 ஒதுக்கீடு - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Saturday, March 26, 2022

மாணவர்களின் வருகை பதிவு மற்றும் அடைவுத்திறன் பதிவேற்றம் செய்தமை - பள்ளிக்கு ரூ 20 ஒதுக்கீடு - SPD Proceedings

 


மாணவர்களின் வருகை பதிவு மற்றும் அடைவுத்திறன் பதிவேற்றம் செய்தமைக்காக பள்ளிக்கு ரூ 20 ஒதுக்கீடு - SPD Proceedings

Post Top Ad