எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - Training Attendance For Teachers - Step By Step Procedure - Asiriyar.Net

Monday, June 6, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - Training Attendance For Teachers - Step By Step Procedure

 

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்கள் 5 நாட்களும் TNSED Mobile App மூலம் Training Attendance பதிவு செய்ய கீழ்காணும் வழிமுறைகளை பின்பற்றவும்


Click Here - TNSED - TN EMIS School App - New Update VersionPost Top Ad