தொடக்கக் கல்வி - ஆசிரியர் மாவட்ட மாறுதல் கலந்தாய்வு - கால அட்டவணை வெளியீடு. - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Saturday, June 25, 2022

தொடக்கக் கல்வி - ஆசிரியர் மாவட்ட மாறுதல் கலந்தாய்வு - கால அட்டவணை வெளியீடு.

 


தொடக்கக் கல்வி 2021 - 2022 ஆம் கல்வியாண்டு ஆசிரியர்களுக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு – பட்டதாரி ஆசிரியர் , இடைநிலை ஆசிரியர் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் கலந்தாய்வு நடைபெறுதல் - சார்பு செயல்முறைகள் வெளியீடு.


இடைநிலை ஆசிரியர் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு - 07.07.2022


 பட்டதாரி ஆசிரியர் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் -  08.07.2022

Click Here to Download - DEE  Transfer 2022 - Proceedings -  - Pdf
Post Top Ad