பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பணப்பலன் வழங்க விதிகளில் இடம் உள்ளதா ? - RTI Reply - Asiriyar.Net

Monday, June 13, 2022

பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பணப்பலன் வழங்க விதிகளில் இடம் உள்ளதா ? - RTI Reply

 

பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பணப்பலன் வழங்க விதிகளில் இடம் உள்ளதா ? பள்ளிக்கல்வி ஆணையரகம் - RTI பதில்.


பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பணப்பலன் வழங்க விதிகளில் இடம் இல்லை

Post Top Ad