2022-23ஆம் கல்வி ஆண்டில் பின்பற்ற வேண்டிய கல்வி இணை / கல்வி சாரா செயல்பாடுகள் - Commissioner Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, June 13, 2022

2022-23ஆம் கல்வி ஆண்டில் பின்பற்ற வேண்டிய கல்வி இணை / கல்வி சாரா செயல்பாடுகள் - Commissioner Proceedings

 
2022-23ஆம் கல்வி ஆண்டில் பின்பற்ற வேண்டிய கல்வி இணை / கல்வி சாரா செயல்பாடுகள் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 19528/ எம்/ இ1/ 2022, நாள்: 11.06.2022., 

* மாத வாரியான நாட்காட்டி


* ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் வார வாரியான மாதிரி கால அட்டவணைClick Here to Download - CoSE - Reopen Circular -  Commissioner Proceedings - Pdf


Post Top Ad