ஆகஸ்ட் 10 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Friday, August 10, 2018

ஆகஸ்ட் 10 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

தமிழ்நாட்டில் வேலூர் மாவட்டம், காவலூரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வைணு பாப்பு வானியல் ஆய்வகத்தை நிருவுவதற்கு முக்கிய காரணமானவர்- மணாலி கல்லாட் வைணு பாப்பு(Manali Kallat Vainu Bappu) பிறந்த தினம்....Post Top Ad