இனி ஊதியக் குழு கிடையாது - வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு மட்டும் தான்! - Asiriyar.Net

Thursday, August 30, 2018

இனி ஊதியக் குழு கிடையாது - வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு மட்டும் தான்!

10 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஊதிய உயர்வு என்பதை இனிமேல் ஒவ்வொரு வருடமும் விலைவாசி உயர்வு அடிப்படையில் கொண்டு ஊதிய உயர்வு வழங்க மத்திய அரசு முடிவு?


Post Top Ad