ஆகஸ்ட் 09 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Thursday, August 9, 2018

ஆகஸ்ட் 09 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

ஆகஸ்ட்-09. "மேட்சயின்ஸ்" (Matscience) உருவாக்கியவர் மற்றும் நிறுவனர், சிறப்புச் சார்பியல் கொள்கையில் பங்களித்தவர்- அல்லாடி ராமகிருஷ்ணன் (Alladi Ramakrishnan) பிறந்த தினம்.Post Top Ad