தொகுப்பூதிய ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு அனுமதித்தல் - வழிகாட்டுதல்கள் - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Tuesday, December 14, 2021

தொகுப்பூதிய ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு அனுமதித்தல் - வழிகாட்டுதல்கள் - SPD Proceedings

 

தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு அனுமதித்தல்- சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் வழிகாட்டுதல்கள்

Click Here To Download -  SPD Proceedings - Pdf
Post Top Ad